Alexandra Overgaard-Høifeldt

Administrativ leder og Riffelinstruktør hos Hunters Game

Forfatter in Spe

 • CAND.MERC. A
 • MERITLÆRER
 • ADMINISTRATION, DRIFT OG STYRING
 • LEDELSE
 • EVENTS OG SEMINAR ARRANGØR
 • PROJEKTLEDELSE
 • FACILITERING OG SPARRING
 • B-to-B OG B-to-C MARKEDSFØRING OG SALG
 • FORMIDLING
 • PROCESOPTIMERING OG KVALITETSUDVIKLING
 • FORRETNINGS OG ORGANISATIONSUDVIKLING
 • HR-ARBEJDE
 • STRATEGIUDVIKLING
 • BESTYRELSESARBEJDE
 • LØSNINGER TIL MANGE OG FORSKELLIGARTEDE BRANCHER
 • HØJT SERVICENIVEAU

VISION OG MISSION

 

Min vision er, at flere mennesker udnytter deres potentiale og er glade til fordel for dem selv og samfundet.

Min mission er at yde god service, gøre mennesker glade, og hjælpe dem til at udvide deres potentiale og få en bedre livskvalitet.

 

Jeg forsøger at nå min mission med følgende tre kernekompetencer:

Velkommen til min hjemmeside ”Relationer med hjertet”, som fortæller lidt om, hvad jeg laver og om mine kvalifikationer og egenskaber.

 

Jeg er i fuld gang med at realisere en drøm om at skrive, og da jeg aldrig har sat barren lavt eller sprunget over, hvor gærdet er lavest, er jeg nu godt i gang med en krimi-triologi om om en kvindelig sprogofficer.

 

Jeg er dog altid på udkig efter spændende udfordringer, som opfylder min vision og mission. Har du gode idéer eller spørgsmål, så kontakt mig endelig (kontaktformular nederst på siden).

PRIMÆRE KOMPETENCER:

CV

DRIVER

 

- der med et stort empatisk gen, nærvær, en inspirerende og begejstret adfærd og genuin interesse i den enkelte, hjælper mennesker til at flytte sig og at udvide deres potentiale. Får uden at være berøringsangst og med god sans for menneske og situation og gode kommunikative evner ydet den rigtige service og hjælp ved en positiv tilgang og får andre med på vognen.

DEVELOPER

 

– en entreprenør, der kan lide at udvikle og få størst muligt udbytte af givne ressourcer ved at forbedre alt lige fra systemer til strategier, forretning, service, kvalitet, handleplaner til de menneskelige kompetencer. Jeg har siden mit første job naturligt søgt at optimere, effektivisere og standardisere forretningsgange, processer og best practice procedurer for at sikre god kvalitet og service.

DO'ER

 

- der proaktivt og serviceminded elsker at skabe værdi, at komme fra A til B, at løse opgaver, at handle og jonglere, og at komme i mål ved brug af evner for at skabe struktur, overblik, organisere, planlægge og lede med god konstruktiv-kritisk sans.

Spiralhjertet – mit logo

Spiralen er et af de ældste symboler i verden og har eksisteret i mange tusind år og uafhængigt i mange forskellige kulturer over hele verden. I alle kulturer er spiralen knyttet til solen og dens bane, idet solen laver en spiral i sin bevægelse over 3 måneder. Spiralen er derfor også symbol på bevægelse og udvikling og kommer på den måde også til at symbolisere begyndelse og slutning, liv og død, fertilitet, rejse osv., og i mere overført betydning vækst, fremskridt, forandring, fremgang, udvikling, igangsættelse og iværksættelse.

Jeg har tegnet den hjerteformede spiral som symbol for, at vi kan påvirke vores relationer og omgivelser i en positiv retning, hvis vi har hjertet med i det, vi gør. I modsætning til cirklen, som er lukket, kommer vi i spiralen hele tiden videre, vi udvikler os. Når vi følger spiralens mønster, kommer vi hele tiden tilbage i nærheden af udgangspunktet, kernen i det vi er, men det er alligevel ikke helt det samme sted – det er et nyt sted; et højere niveau.

 

Ved at have hjertet med i det vi gør, vokser vi som personer, og som spiralen vil også de gode relationer og gerninger sprede sig videre ud.

 

Vi gør en særlig forskel, hvis vi har hjertet med i det, vi gør!

DEDIKERET LEDELSE OG SERVICE

Jeg har de sidste 20 år tilført værdi til organisationer gennem administration og ledelse, markedsføring, styring og drift, koordinering og udvikling – og altid med et højt service- og kvalitetsnivau og humør.

Et UDPLUK AF MINE RESULTATER er:

 • Optimering og standardisering af administrative processer til sikring af højt serviceniveau
 • Succesfuld gennemførsel af events/seminarer – fra idé til afvikling – 10-400 deltagere
 • Undervisningsforløb, det har gjort en reel forskel og skabt værdi
 • Strategiudvikling på bestyrelsesniveau
 • Udvikling og implementering af systemer, hjemmesider
 • og nyhedsbreve (både design og indhold)
 • Effektivisering af processer
 • Målrettet salg og markedsføring
 • 400% stigning i aktiviteter, 45% stigning i indtægter
 • Udvikling af forretning, processer og forretningsgange.

 

Det har jeg bl.a. gjort ved at:

 • Have velfunderet analytisk og strategisk forståelse
 • Sammensætte, tydeliggøre og styre ressourcer
 • Kvalitetssikre egne ansvarsområder
 • Omsætte strategi til konkrete og realistiske mål
 • Arbejde struktureret
 • Være ambitiøs og en arbejdshest
 • Arbejde hårdt for at skabe et godt resultat og et godt arbejdsmiljø
 • Bevare generel optimisme og have ’kan godt’ holdning
 • Være udholdende og at holde hovedet koldt i pressede situationer.
 
 
 

Mail: alexandra@relationermedhjertet.dk

Mobil: +45 606 505 34

Copyright @ All Rights Reserved